Privacystatement


N

Noor4care gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements, hierbij houden wij uiteraard rekening met de AVG wet. Lees hieronder hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van bezoekers van de website zodra zij:

Een contactformulier invullen en versturen;
Online solliciteren;


Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, werving- en selectie. De informatie verwerken we:

Om de overeenkomst die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
Om te voldoen aan de wettelijke verplichting;


Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Noor4care kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij op jouw verzoek gegevens verstrekken of die ons op jouw verzoek informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus
Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of, op jouw verzoek, gegevens delen in verband met dataportabiliteit
Pensioenfonds, indien van toepassing
Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.


Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
Rectificatie van je persoonsgegevens
Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens

Overdracht van je gegevens.


In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens om te voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van de wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wijzigingen

Noor4care kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Op onze website is altijd het meest actuele privacy statement zichtbaar.  We raden je aan om deze regelmatig na te lezen. Deze versie is ingesteld in augustus 2020.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Noor4care, neem dan contact op met de vestiging. Dit kan via info@noor4care.nl .